Author Archives for admin

S chutí do toho!

7 dubna, 2018 8:42 am Published by Leave your thoughts

Začínáme naši první samostatnou sezónu, měli jsme tři měsíce na to, abychom se řádně připravili azajistili vše co potřebujeme ke…